020507 Dag 46 Besøk av Pål

I dag gikk burn down charten ned med hele 23 timer! Det vil si at det kun gjennstår 10 timer med planlagte tasks denne sprinten. Dette måtte jo vi selvfølgelig ordne på, vi kan jo ikke komme i mål! Så vi lagde like greit 30 nye timer arbeid som vi kan bryne oss på.

De nye taskene er som følger:
Få på plass rettigheter for søk slik at brukere bare får opp artikler de har lov til å se
Droppe HTML tags fra index
Resultater av søk skal inneholde klikkbare kilder til original artikkel.
Avansert søk som gir mulighet for å spesifisere nøyere hva man er ute etter

Får vi på plass disse punktene så er vi så og si i mål med hovedmålet vi har satt oss for prosjektet, dett er veldig bra.

Etter lunch fikk vi besøk av Pål som skulle komme med tilbakemelding på første utkast av prosjektrapporten. Han synes det så bra ut så langt selv om et par av punktene i rapporten fremdeles er temmelig grove utkast. Vi fikk notert ned en del ting vi kan forbedre frem mot neste innlevering, men alt i alt så ser det ut til av vi er i rute også med selve rapporten.

Nå er det bare å stå på den siste etappen inn mot leveringen som er 16. Mai.

2 comments:

Anonymous said...

Stå på ja!

Anonymous said...

takk Anonymous !

wait....