180407 Dag 41 CompassGpsDevice, Webservice og Maven2

I NetBeans:
EJB, med kobling til DB gjennom Hibernate.cfg.xml, som kjører indeksering og webservice.
Dette gir raske søk fra WAR'en(jsf) via WebService(JAX-WS)

I Maven2:
Webservice-WSDL

Med andre ord:" vi får indeksert databasen og kan søke via webservice, og videre vist søket i en JSF", men dette er ikke i maven2 siden maven ikke alltid er like lett å ha med å gjøre. Mattis har tatt imot den "virkende" koden og skal implementere det i maven. Dette er i grunnen helt feil med det er sånn det ble. Er ikke helt sikker på hvorden man får lastet ned alle "stub-klassene" i maven(til bruk i backingbean'en som skal gi info til jsf'ene) siden man i NetBeans har wsgentool. Det finnes sikkert noe lignende i Maven.

Morten er syk i dag. Sovesyken eller noe går det rykter om.

På mandag skal vi vise det vi har kommet opp med til eric. Dette avslutter denne sprinten. Ny sprint på mandag. Dette blir den siste sprinten og da må det meste være på plass.....

No comments: