240407 Dag 43

I dag har arbeidet fortsatt på Sprint 8. Det nærmer seg første versjon av WebService på server og for klient. Det har også blitt skrevet sprintrapport for sprint 7. Vi venter fremdeles i spenning på tilbakemelding på oppgaven som vi leverte i påsken.

Alt i alt ser vi positivt på at vi klarer å oppnå målene vi har satt oss for både sprint 8 og for selve hovedprosjektet.

No comments: