160507 - siste innspurt/done

Vi har endelig fått levert rapporten og ser frem til fremføring den 15. juni på NITH.

Rapporten ble printet ut på Allkopi og levert i studieadministrasjonen kl 1345!

Det som gjenstår nå er å lage en presentasjon for fremføringen. Vi tenkte at vi kanskje skulle dra den litte legere enn å bare ha en powerpoint presentasjon.... men vi får se hva vi får tid til siden vi har et par eksamener i mellomtiden.

090507 Dag 49 - Refactoring

I dag har vi laget nye tasker som har med rapportskrivingen å gjøre. Vi vil på mandag etter fremvisning til Eric/Ove, begynne å skrive ferdig rapporten. På onsdag 16.mai skal rapporten leveres, før kl 15. Vi må regne med nesten hele denne dagen på "klipping og liming", osv.

Nettsiden som viser søkeresultatet har fått "ny design". Vi har lagt til en avansert søkeside som skal la bruker velge litt mer spesefikt hva han vil søke på. Bruker kan nå søke og velge hvor mange resultater han vil ha per side.

Deler av rapporten er lagt inn i testdatabasen. Vi har indekser denne og kan søke i vår egen rapport!

Det har blir gjort en del refaktorering av kode. Både på serversiden og på klientsiden. Måten vi gjør om resultatobjektet, detachedHit, og viser det er litt hodebry, men dette er ikke noe problem.

Kurt spiker videre på roller og sikkerhet, som skal gi gitte brukere rettigheter på hvilke søkeresultater de skal få tilbake.

080507 Dag 48

Jobbet med utseende til søkeresultatet.

Ferdigstilt fjerning av alle HTML tags.

Morten har nå gått gjennom alle kommentarer fra Pål og oppdatert rapporten. Nå er det det diskusjon, resultat og sammendraget som gjenstår.

Begynte en spike på Security (username, password og roles).

070507 Dag 47

I dag er tasken med å droppe HTML tags i index nesten ferdig. Kristian og Kurt har tweaket GUI'en på klienten, og vi har satt opp antall treff per side som brukeren kan forandre på.

020507 Dag 46 Besøk av Pål

I dag gikk burn down charten ned med hele 23 timer! Det vil si at det kun gjennstår 10 timer med planlagte tasks denne sprinten. Dette måtte jo vi selvfølgelig ordne på, vi kan jo ikke komme i mål! Så vi lagde like greit 30 nye timer arbeid som vi kan bryne oss på.

De nye taskene er som følger:
Få på plass rettigheter for søk slik at brukere bare får opp artikler de har lov til å se
Droppe HTML tags fra index
Resultater av søk skal inneholde klikkbare kilder til original artikkel.
Avansert søk som gir mulighet for å spesifisere nøyere hva man er ute etter

Får vi på plass disse punktene så er vi så og si i mål med hovedmålet vi har satt oss for prosjektet, dett er veldig bra.

Etter lunch fikk vi besøk av Pål som skulle komme med tilbakemelding på første utkast av prosjektrapporten. Han synes det så bra ut så langt selv om et par av punktene i rapporten fremdeles er temmelig grove utkast. Vi fikk notert ned en del ting vi kan forbedre frem mot neste innlevering, men alt i alt så ser det ut til av vi er i rute også med selve rapporten.

Nå er det bare å stå på den siste etappen inn mot leveringen som er 16. Mai.