160507 - siste innspurt/done

Vi har endelig fått levert rapporten og ser frem til fremføring den 15. juni på NITH.

Rapporten ble printet ut på Allkopi og levert i studieadministrasjonen kl 1345!

Det som gjenstår nå er å lage en presentasjon for fremføringen. Vi tenkte at vi kanskje skulle dra den litte legere enn å bare ha en powerpoint presentasjon.... men vi får se hva vi får tid til siden vi har et par eksamener i mellomtiden.

090507 Dag 49 - Refactoring

I dag har vi laget nye tasker som har med rapportskrivingen å gjøre. Vi vil på mandag etter fremvisning til Eric/Ove, begynne å skrive ferdig rapporten. På onsdag 16.mai skal rapporten leveres, før kl 15. Vi må regne med nesten hele denne dagen på "klipping og liming", osv.

Nettsiden som viser søkeresultatet har fått "ny design". Vi har lagt til en avansert søkeside som skal la bruker velge litt mer spesefikt hva han vil søke på. Bruker kan nå søke og velge hvor mange resultater han vil ha per side.

Deler av rapporten er lagt inn i testdatabasen. Vi har indekser denne og kan søke i vår egen rapport!

Det har blir gjort en del refaktorering av kode. Både på serversiden og på klientsiden. Måten vi gjør om resultatobjektet, detachedHit, og viser det er litt hodebry, men dette er ikke noe problem.

Kurt spiker videre på roller og sikkerhet, som skal gi gitte brukere rettigheter på hvilke søkeresultater de skal få tilbake.

080507 Dag 48

Jobbet med utseende til søkeresultatet.

Ferdigstilt fjerning av alle HTML tags.

Morten har nå gått gjennom alle kommentarer fra Pål og oppdatert rapporten. Nå er det det diskusjon, resultat og sammendraget som gjenstår.

Begynte en spike på Security (username, password og roles).

070507 Dag 47

I dag er tasken med å droppe HTML tags i index nesten ferdig. Kristian og Kurt har tweaket GUI'en på klienten, og vi har satt opp antall treff per side som brukeren kan forandre på.

020507 Dag 46 Besøk av Pål

I dag gikk burn down charten ned med hele 23 timer! Det vil si at det kun gjennstår 10 timer med planlagte tasks denne sprinten. Dette måtte jo vi selvfølgelig ordne på, vi kan jo ikke komme i mål! Så vi lagde like greit 30 nye timer arbeid som vi kan bryne oss på.

De nye taskene er som følger:
Få på plass rettigheter for søk slik at brukere bare får opp artikler de har lov til å se
Droppe HTML tags fra index
Resultater av søk skal inneholde klikkbare kilder til original artikkel.
Avansert søk som gir mulighet for å spesifisere nøyere hva man er ute etter

Får vi på plass disse punktene så er vi så og si i mål med hovedmålet vi har satt oss for prosjektet, dett er veldig bra.

Etter lunch fikk vi besøk av Pål som skulle komme med tilbakemelding på første utkast av prosjektrapporten. Han synes det så bra ut så langt selv om et par av punktene i rapporten fremdeles er temmelig grove utkast. Vi fikk notert ned en del ting vi kan forbedre frem mot neste innlevering, men alt i alt så ser det ut til av vi er i rute også med selve rapporten.

Nå er det bare å stå på den siste etappen inn mot leveringen som er 16. Mai.

300407 Dag 45 Mekker litt mer på search-funksjonen

I dag syklet Kristian og Morten til Xait, det tok 23 min. Det er faktisk raskere enn bussen. Kurt er på konsert men kommer tilbake på mandag kveld.

Men uansett, vi la inn noen regex-setninger på hvordan vi skal sende søkeresultater tilbake til nettsiden. Tok bort html-tags++. Vi refaktorerte litt kode, la inn en dropdown som gjør at bruker kan velge antall søkeresultater per side. Dette skjer via en dropdownbox da. Morten skrev på rapporten.

Alt er nå i Maven. Nettsiden er i JSF og denne kaller på en EJB(compass) via en WebService som returnerer Resultat-Objekt-lista hvor objektet har tre variabler: tittel, body og link(dette kan endres på, variablene blir lagt inn av EJBen). Backingbeanen til JSF'en legger resultatet inn i liste som vi da viser.

Det vi må gjøre fremover er:
-legge inn roller(ikke mye, men bare proof of concept)
-lese litt mer på hvordan man skal lage/vise vansertsøk(radiobuttons med kolonnesøk, søke på hele teksten, eksempel på syntax)
-skrive på rapporten, mer på diskusjon og metode(møte med pål på onsdag 2 mai)
-indeksere mer av ejbene, snakke med erik eller ove om hva de vil kunne søke på
-webservice, @WebserviceRef, finne ut hvorfor denne ikke funker


Nå er det tid for 1.mai!

250407 Dag 44 Google rip-off

Jobbet med å lage litt pagingfunksjon på søkeresultatet, al-a Google.
Nå begynner det å ligne på noe.

La inn prosjektet i Maven->jetty. Nå kan vi redigere jsf/jsp sidene og noen sekunder etter lagring er JBoss AS oppdatert.

240407 Dag 43

I dag har arbeidet fortsatt på Sprint 8. Det nærmer seg første versjon av WebService på server og for klient. Det har også blitt skrevet sprintrapport for sprint 7. Vi venter fremdeles i spenning på tilbakemelding på oppgaven som vi leverte i påsken.

Alt i alt ser vi positivt på at vi klarer å oppnå målene vi har satt oss for både sprint 8 og for selve hovedprosjektet.

230407 Dag 42 A new dawn

I dag har vi startet den aller siste sprinten i prosjektet vårt.

Vi fortsetter der vi slapp i sist sprint, hovedsaklig med noen NetBeans prosjekter som måtte in i Maven.

Har fått NetBeans prosjektene til Kurt og Kristian inn i Maven nå, slik at vi kan jobbe på samme prosjekt.

WSGen som Kristian pratet om finnes også til Maven, i form av axistools-maven-plugin som bruker Axis2 til å generere klassene. Forskjellen er at vi må lage et Maven prosjekt for WebServicen og et Maven prosjekt for klienten, siden klienten trenger enten WSDL'en eller klassefilene fra WebServicen under compiletime, og det var ikke så lett å få til når begge deler var i ett og samme prosjekt.

180407 Dag 41 CompassGpsDevice, Webservice og Maven2

I NetBeans:
EJB, med kobling til DB gjennom Hibernate.cfg.xml, som kjører indeksering og webservice.
Dette gir raske søk fra WAR'en(jsf) via WebService(JAX-WS)

I Maven2:
Webservice-WSDL

Med andre ord:" vi får indeksert databasen og kan søke via webservice, og videre vist søket i en JSF", men dette er ikke i maven2 siden maven ikke alltid er like lett å ha med å gjøre. Mattis har tatt imot den "virkende" koden og skal implementere det i maven. Dette er i grunnen helt feil med det er sånn det ble. Er ikke helt sikker på hvorden man får lastet ned alle "stub-klassene" i maven(til bruk i backingbean'en som skal gi info til jsf'ene) siden man i NetBeans har wsgentool. Det finnes sikkert noe lignende i Maven.

Morten er syk i dag. Sovesyken eller noe går det rykter om.

På mandag skal vi vise det vi har kommet opp med til eric. Dette avslutter denne sprinten. Ny sprint på mandag. Dette blir den siste sprinten og da må det meste være på plass.....