090507 Dag 49 - Refactoring

I dag har vi laget nye tasker som har med rapportskrivingen å gjøre. Vi vil på mandag etter fremvisning til Eric/Ove, begynne å skrive ferdig rapporten. På onsdag 16.mai skal rapporten leveres, før kl 15. Vi må regne med nesten hele denne dagen på "klipping og liming", osv.

Nettsiden som viser søkeresultatet har fått "ny design". Vi har lagt til en avansert søkeside som skal la bruker velge litt mer spesefikt hva han vil søke på. Bruker kan nå søke og velge hvor mange resultater han vil ha per side.

Deler av rapporten er lagt inn i testdatabasen. Vi har indekser denne og kan søke i vår egen rapport!

Det har blir gjort en del refaktorering av kode. Både på serversiden og på klientsiden. Måten vi gjør om resultatobjektet, detachedHit, og viser det er litt hodebry, men dette er ikke noe problem.

Kurt spiker videre på roller og sikkerhet, som skal gi gitte brukere rettigheter på hvilke søkeresultater de skal få tilbake.

No comments: