070507 Dag 47

I dag er tasken med å droppe HTML tags i index nesten ferdig. Kristian og Kurt har tweaket GUI'en på klienten, og vi har satt opp antall treff per side som brukeren kan forandre på.

1 comment:

Anonymous said...

den her var liten!