160107 1534 Dag 2


De første to dagene har det gått veldig mye tid med på å danne seg et inntrykk av hvordan vi skal angripe oppgaven. Vi må sette oss inn i veldig mange forskjellige teknologier for å komme oss til det punktet.

Idag har vi hatt to møter med Eric der vi har diskutert hvordan vi skal jobbe med Scrum og bruke denne teknikken for effektivt å løse oppgaven vår. Vi har også gått igjennom teknologiene vi skal bruke.

Vi har laget User stories med våre forskjellige mål med prosjektet sett fra et utvikler standpunkt og som studenter.

Det har også blitt laget Story Cards for de skrittene vi må ta for å komme oss til det punktet der vi kan begynne å utføre selve Søke oppgaven.

Selve miljøet begynner å komme på plass. Vi har Maven2, Fitnesse og JUnit oppe og kjører lokalt, men vi mangler å knytte Fitnesse opp mot Maven2. Jobber med å finne en løsning på dette.De neste dagene kommer vi til å jobbe videre med å få knyttet Maven2 opp mot Fitnesse og JUnit på applikasjonserver, samt at Mattis har en spike for å sette seg inn i AppFuse.

2 comments:

Kristian said...

Fra møte:
-visionstatement
->best mulig ee-utvikler
->bra søk-func (sharepoint, java-gui)
->bra karakter

-velge scrum master
->mattis?->coach

-finne på gjøremål
-> lage lapper:(Mattis skriver)
1.få til maven med fitnesse
2.Testrutiner(alle klasser skal ha en egen JUnit)
3.Innsikt i testing
-blackbox:fitnesse
-withebox:JUnit
4.Finne hvilke felt alle burde kjenne til, hva man skal spess. seg i
+++ se CRC-kort "in the office"!

-bruker til porter
->en til veileder
->sende mail til ove ang. porterkonto.

-sende link til Eric
->blogg link!

Mattis said...

Skal jeg ha en spike? :-) I dag har mye av arbeidet gått med til å finne en løsning for å integrere Mavin2 med Fitnesse. Det eksisterer en plugin på fitnesse sin webside, men den er jo selvfølgelig nede.

Etter møtet med Eric fant vi ut at det er mulig å kjøre ANT scripts i fra Mavin2, så det siste jeg fikk til var å lage et enkelt Hello World XML fil i ANT, lage en Mojo i Mavin2 og starte denne fra Mavin. Tenkte å bruke dagen i morgen å sjekke dette videre.