190107 0808 Dag 5

Dagen startet med det som heter Daily Scrum, som er en standup møte der vi forteller hva som er blitt gjort og hva planen for dagen er. Dette er en del av Scrum rammeverket.

Mattis er ikke her i dag p.g.a. nattevakt, MSN'en sier: "ligger nå og sover.."

I går ble MattisPlug RC1 ferdig, og alle sjekker den ut.


Etter lunsj jobbes det enda med MattisPlug, konfigurerer Project Object Model (POM'en) og life cycles som et prosjekt kan gå igjennom. Maven begynner å sitte hos gruppen.

På slutten av dagen lager vi FIT tester som kjører MattisPlug og fungerer.

1 comment:

Kristian said...

Når man kjører en "mvn install" virker det som om App.java i fit(jar) ikke kompileres->eller blir med i builden.

Derfor når man endrer på testen, vil det ikke få noe utslag på testresultatet. Men hvis man i NetBeans tar en build på fit(jar) og så kjører en "mvn install" får man utslag.

Det er sikkert noe med måten lifelyclene blir utført på... fit(jar) må build'es ført så "mvn install" på MainPOM!!

Hummm...!