140307 Dag 30 - Oppstart av Sprint 6

I dag er vi igjen fulltallige.

Vi starter på Sprint 6:

  • Søkefunksjon i Compas Lucene

  • 100% testdekning

  • via Nettside/applikasjon og WebService

Dette er vel første sprint som går direkte på det oppgaven vår er definert som. Det er vil på tide, siden vi 1. april skal ha inne første utkast av rapporten vår.

Dagen går med til å sette opp stories, tasks og estimering av timer på taskene. Vi ser snart at dette blir en stor sprint, og vi antaligvis ikke kommer til å rekke WebService biten.

Mattis har sagt seg villig til å ta rollen som sjefspisker på Behaviour Driven Design. Han setter seg grundig inn i dette og styrer oss inn i dette i våre oppgaver.

Kristian og Kurt tar oppgaven med Compas Lucene, oppsett, DB tilknytning og testing. Indeksering av filene på en maskin fungere greit, og søk i indeksen. Så da er det BARE å få dette knyttet til DB.

Morten fungere som Scrummaster, tar seg av sprint rapport og at passer på at rapporten gå bra.

Her er siste nytt på PC fronten for de som er vant med skrivemaskiner:


No comments: