190307 Dag 31 - Lucene og Compass GPS

Kristian og Kurt ser på eksempler av Lucene med bruk at Compass. Vi får til å lage POJOs som man legger inn i session og søker de opp fra index'en som blir generert.

For å kunne ha en index ut på en database, ser det ut som vi burde bruke GSP(device) funksjonen i Compass.

"Compass Gps is built on top of Compass Core module, utilizing all it's features such as transactions (including the important batch_insert level for batch indexing), OSEM, and the simple API that comes with Compass Core." Device: "...It might also provide "real time" monitoring of changes in the device, and applying them to the index as well."
Reff: http://www.opensymphony.com/compass/versions/1.1/html/gps-introduction.html

Morten skriver på oppgaven. Innledningen begynner å ta form. Han vil at noen andre skal lese gjennom for å sjekke om det ser bra ut. Han har også skrevet mer på teori delen.

Mattis lager enda mer tester. Han leser mer på BDD. Han skal finne ut om hvor mye vi egentlig må "teste" for at testingen skal bli nyttig og ikke unyttig, med tanke på at det er alt for mye arbeid å lage testene.

No comments: