280307 Dag 35 - Sprintreview, planlegging og utepils

I dag har vi avsluttet sprint 6. Sprinten har vært preget av tidspress og ny teknologi.

Vi har i løpet av sprinten satt opp et miljø med Compass, Compass GPS, Lucine og MySQL.
Dette fungerer nå greit med Compass som indexerer et gitt mål til egen database.
Det som mangler er integrering i Maven2, men dette vil bli tatt i neste Sprint.

Gruppen har også jobbet med å få ferdig første utkast til prosjektrapportet, et beist som nå veier inn på nesten 12,000 ord..

Vi har også sett på Behaviour (aka Neckbeard) Driven Development, og Mattis mener han begynner å få dreisen på dette nå. Det vil bli forsøkt å jobbe etter denne metoden i neste Sprint.


Til avslutning vil vi ønske alle en god påske og forsiktig omgang med utepilsen!

Snakkes nere i Vågen!


2 comments:

Kristian said...

ØL og landskap på Checkpoint? kl 20:00?

Kristian said...

GO MYHRE!!!!! Bra Viking har kjøpt han da! Haha!