060207 1620 Dag 13 - Sprint 2 ferdig

Startet dagen med vår daily standup meeting (scrum).Mattis fikk oppdatert Xait sin Maven 2 repository, og oppdatert POM'en vår, slik at vi nå kan laste ned Helloworld prosjektet vårt fra SVN og få hele repositorien lastet ned under build.

Morten har satt seg inn i Appfuse og best praksis for testing. Morten skal også ta på seg rollen som en slags gruppe Scrum master.

Kristian jobber videre med JSF og EJB3.0. Her er det mye å lære for oss alle, og vi setter opp dette som en egen "userstory" som alle skal gjennom.

Kurt ser noe på SVN. Her foretars det full rydding i directory strukturen, og alt som ikke er i bruk blir slettet.


Da fikk vi endelig ferdigstilt sprint 2, og kan kjører en demo for Owe og Eric.
Vi tar full lasting fra SVN, bygger, deployer, viser helloworld og testsite. Tar også en visning av Appfuse demoen vi har lastet ned.

Da er det klart for Sprint 3. Her vil målet bli Data in/out fra database med JSF/EJB3.0 grensesnitt. I tillegg skal vi lese oss opp på søkemotor teknologi.


Hi ho Silver....

3 comments:

Kristian said...

Den ensomme rytters hest!

Morten said...

du e hest

Anonymous said...

hezt e bezt, ingen nabbtezt