130207 1758 Dag 16 - Hail to da King baby

Gavin King har som kjent laget et verktøy for å få EJB 3.0 og JSF til å prate sammen uten en masse krimskrams rundt, JBoss Seam.

Dagens update er litt vinklet fra min side siden jeg har sittet isolert med headset og spiket meg ihjel på JBoss Seam for å få det til å fungere med HelloWorld applikasjonen vår.

Scenario #1:
- NetBeans og Maven 2.
- HelloWorld POM prosjekt.
- JSF / Seam / EJB 3.0.

Scenario #2:
- NetBeans IDE og vanlig EAR prosjekt.
- Register eksempel fra Gavin King.
- JSF / Seam EJB 3.0.

Scenario #1 kaster the elusive nullpointer Jasper exception, helt til vi bruker TomaHawk taglibs og skifter ut en del JSF komponenter med TomaHawk sine komponenter. Men lo and behold, da fungerer ikke JSF <-> EJB lenger, ingenting blir nuket gjennom til databasen.

Hvis jeg setter tilbake til Gavin King sitt Register eksempel (ikke TomaHawk taglibs), er det JasperException igjen. Er noe med at Contexten ikke blir initialisert skikkelig, men vi trodde vi hadde fikset det med å ha en index.html side som forwarder deg til Seam siden, men akk nei.

Scenario #2 fungerer, enkelt og greit. Men det er jo uten Maven 2, FIT testene, rapportene og alt det vi brukte de første 10 dagene på å lage.

Så det siste som ble gjort i dag fra min side var å begynne helt fra bunn av med et Lunarlogic archtype til Maven 2 og bare Make It Work (tm), uten Fit tester og en haug med dependencies som ikke direkte har noe med Seam å gjøre. Planen er å strippe det ned til the bare minimum og så legge til alt det andre etterpå.

Utenom det har Kristian også jobbet en del med JSF og Seam. Han har laget en webside med en del JSF komponenter og fått dette til å virke, men dog ikke i Maven. Kanskje vi har en presentasjonslagspire..?

Kurt og meg har parprogrammert en del og hatt en del brainstorming og spiking for å få til JBoss Seam i Maven.

Morten har jobbet lenge og hardt med TestNG, som også er i en eller annen Beta Alpha RC0.5-SNAPSHOT versjon, og jobber for å få en forståelse for dette.

In other news, burndowncharten vår går med stødig kurs rett i dass, men det var egentlig ventet siden det er første forsøket vårt å estimere arbeidstid i et Scrum prosjekt.

No comments: