210207 1950 JSF, Maven, Seam, EJB. The usual routine

I dag har vi jobbet en god del med JSF bibliotek eksempelet.

Kristian og Kurt har gjort en veldig god innsats med bibliotekeksempelet, de har laget en versjon som kan registrere bøker og liste de ut. Det høres enkelt ut, men å registrere en bok på tvers av en webside laget i JSF, tolket av Seam, koblet mot EJB 3.0 som bruker Hibernate mot en SQL server, er ingen enkel affære.

Morten har jobbet med Selenium og satt seg inn i hvordan det virker. Han fikk testet Cargo plugin i Maven og klarte å automatisk deployere EAR filen på en JBoss applikasjonsserver.

Jeg har jobbet med en litt tidligere versjon av NetBeans prosjektet Kurt og Kristian har laget for å få det over i Maven, men er ikke helt i mål enda.

I dag har vi også hatt besøk av Pål, veilederen vår fra NITH. Han sjekket at vi ikke er låst nede i en mørk kjeller uten kaffe. Vi fikk presentert teknologisstacken for Pål og vist et eksempel på hvordan det jobber i sammen.

Ellers er vi ferdige med sprint 3 og har hatt et sprint review møte. Der har vi gått gjennom siste sprint. Vi har identifisert problemer som vi hadde sist sprint, spesiellt er Kristian lei av å måtte stå oppreist om morningen, så vi skal begynne med sitdown-meetings i stedet for standup.

Eric og Owe var med og fikk sett på det vi har produsert og identifisert målet for neste sprint.

No comments: