220207 1950 DAG 21: START SPRINT 4

Dagen i dag har gått med til oppstart på Sprint 4. Denne sprinten skal være en videreføring av Spring 3.
Vi skal i denne sprinten lage en helt strippet ned JBoss AS, Hibernate, EJB 3.0, Seam og JSF applikasjon med WebService. Vi har nå litt erfaring med teknologien, men trenger fortsatt mer forståelse for hva de forskjellige annotations betyr, og hva som er påkrevd for å får EJB til å snakke med databasen og JSF til å kontakte EBene via Seam.

Vi har i dag laget UserStories med tasker for denne Sprinten, testet litt mer på TestNG, begynt på å lese oss mer opp på Test Driven Development (TDD) og Behaviour Driven Development (BDD), samt startet en minimalistisk applikasjon med en tabell, en EB, en DAO, en SessionBean, en registrerings JSF og en "utskrifts" JSF. Dette for at alle skal komme inn i det med TDD/BDD og forståelsen av alle annotations.

Mål med sprinten:

  • Bibliotek applikasjon med 100% testdekning
  • WebService
  • Tydelig lagdeling
  • EJB 3.0 koblinger
  • Forskning på søkGA = Gavin Approved?? Sendt epost til G King og spurt og venter i spenning...

No comments: